Bericht van de voorzitter

15 januari 2023


Beste leden van TV Jonkers,

Het voelt nog steeds als gisteren toen ik op een willekeurige zondagochtend in het najaar van 2018 gevraagd werd een bijeenkomst bij te wonen van een enthousiaste denkgroep, om tennispark TV Jonkers nieuw leven in te blazen. Ik hoor het mijn vrouw nog zeggen, “jij gaat als bestuurslid thuiskomen”. Nee..!! was stellig mijn antwoord, maar aan het getoonde enthousiasme kon ik geen weerstand bieden en een nieuwe voorzitter was een feit. Inmiddels zijn we al weer 4 jaar verder en is aan mijn 4 jarige termijn een einde gekomen, 4 mooie jaren, waarbij ik blij ben Rob te hebben kunnen ondersteunen in de missie om van TV Jonkers weer een bruisende vereniging te maken.

We zijn er in geslaagd om het ledental naar bijna 400 leden te brengen, met dit komende seizoen even een kleine correctie en stabilisatie. Hoogtepunt in de afgelopen jaren was het Open Toernooi met op donderdag het 50+ toernooi. Al snel wisten heel veel tennissers uit de wijde omgeving ons tennispark te vinden. Dit jaar mogen we alweer ons eerste lustrum vieren van dit Toernooi. Wij beloven er een geweldige feestweek van te gaan maken, samen met een geweldige groep mensen die al vanaf het begin bij de organisatie van het toernooi betrokken zijn.

Zoals al aangegeven zit een eerste termijn er op en ik heb besloten mij niet meer verkiesbaar te stellen. De vereniging staat en met de Padelbanen op komst breekt ook een nieuw tijdperk aan op de club. Eén van organiseren en verder bouwen op het fundament welke nu gelegd is. Voor mij zijn er nu andere zaken in mijn omgeving waar ik meer aandacht aan zal moeten schenken.

Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Iemand die ook gedreven is om de club verder uit te bouwen. Ook voor Rob is het nu, mede door zijn gezondheid, een tijd van bezinning en wil hij zich meer met de algemene zaken en het park  bezig gaan houden. Met de komst van de padelbanen valt er genoeg te organiseren. Dit houdt in dat ook Rob zijn taken als penningmeester en secretaris graag wil overdragen. Inkoop horeca zal vooralsnog onder de hoede van Rob blijven vallen. Al met al veel vacatures die op korte termijn ingevuld moeten worden. Daarnaast zal ook de bardienst ingevoerd moeten gaan worden. De vereniging wordt nu te groot om de bar onbeheerd te laten.

Om het lijstje compleet te maken hebben wij allerlei evenementen op het programma staan voor komend jaar. Voor deze commissie zouden wij ook graag iemand verwelkomen om het team te versterken. Ik wil iedereen bedanken voor een mooie, leuke en gezellige tijd als voorzitter bij deze prachtige club.

Met vriendelijke groet,

Edwin Berkhout 

Nieuwscategorieën