Abonnementen

Voor het jaar 2023 gelden de volgende tarieven (inclusief KNLTB lidmaatschap):

Jeugd € 50,00
Senioren 65+ € 120,00
Senioren € 145,00
Gezinsabonnement € 325,00*

(eenmalig betaalt u 25,- euro administratie kosten )

*Het gezinsabonnement bestaat uit 2x senioren en alle kinderen binnen dat gezin.

(wonend op 1 adres)

De tarieven gelden voor 2023, ingaande 1 april 2023 t/m 31 maart 2024. Het bestuur heeft bewust gekozen voor een laagdrempelig instaptarief de eerste jaren, met een geleidelijke verhoging per jaar van het abonnementsgeld. Zo creëren we de gelegenheid uit te groeien naar een financieel gezonde tennisvereniging op lange termijn.