Abonnementen

Voor het jaar 2022 gelden de volgende tarieven (inclusief KNLTB lidmaatschap):

Jeugd € 50,00
Senioren 65+ € 110,00
Senioren € 130,00
Gezinsabonnement € 275,00*

(eenmalig betaalt u 25,- euro administratie kosten )

*Het gezinsabonnement bestaat uit 2x senioren en alle kinderen binnen dat gezin.

(wonend op 1 adres)

De tarieven gelden uitsluitend voor 2022, in het volgende jaar worden de prijzen van de abonnementen iets verhoogd. Het bestuur kiest bewust voor een laagdrempelig instaptarief de eerste jaren, met een geleidelijke verhoging per jaar van het abonnementsgeld. Zo creëren we de gelegenheid uit te groeien naar een financieel gezonde tennisvereniging op lange termijn.